Metal Core PCB

2 layer Copper base PCB

2 շերտ Պղնձի հիմքով PCB

Copper base PCB

Պղնձի հիմքով PCB

LED Aluminum PCB

LED ալյումինե PCB

LED-back-board

LED-back-board

single layer Aluminum PCB (2)

մեկ շերտ ալյումինե PCB

single layer Aluminum PCB

մեկ շերտ ալյումինե PCB

single layer LED PCB

մեկ շերտ LED PCB